Internationella Coachfederationens etiska riktlinjer

 


Jag (liksom flertalet professionella coacher) förbinder mig att följa Internationella Coachfederationens regelverk för ett korrekt och förtroendegivande uppträdande. Några av de viktigaste reglerna stadgar att coachen:

 • Har absolut tystnadsplikt som bara kan brytas av lag
 • Undviker intressekonflikter och träder tillbaka när sådana konflikter uppstår.
 • Idkar inte byteshandel för tjänster, material eller annan ickemonetär kompensation om det kan påverka coachningsrelationen.
 • Blir inte sexuellt involverad i någon klient.
 • Respekterar klientens rätt att avsluta coachningen när som helst inom ramen för överenskommelsen.
 • Är uppmärksam på när klienten inte längre får utbyte av coachningen.
 • De fullständiga reglerna hittar du här.

  Carsten Nilsson
  CoachPartner


  CoachPartner, Sekreterarbacken 5, 128 38 Skarpnäck
  Tel & fax: 08-659 56 09, Mobil: 0739-37 56 09, E-post: carsten.nilsson@coachpartner.se
  fake omega fake omega rolex replica sale