Policy för personuppgifter

Personlig integritet

CoachPartner som är en bifirma till Kunskap i Medier är noga med din personliga integritet. Därför behandlar vi alla personuppgifter enligt nedanstående policy och med stöd i dataskyddsförordningen från den 25 maj 2018.

Begreppet personuppgift

Begreppet "personuppgift" avser information som kan hänföras till en identifierad eller identifierbar fysisk person d v s en människa, exempelvis namn, e-post, adress, arbetsplats och telefon. Vi samlar inte in personnummer.

Personuppgifter vi hanterar

Vår ambition är att alltid vara tydliga med hur vi samlar in och behandlar personuppgifter. En grundläggande princip är att vi endast samlar in personuppgifter som är nödvändiga för det ändamål de är avsedda för.

Vi samlar in personuppgifter från dig när du:

 • Bokar ett uppdrag via Kunskap i Medier eller bifirman CoachPartner.
 • Anmäler dig för att få löpande information från Kunskap i Medier eller bifirman CoachPartner.
 • Kontaktar oss via mejl, textmeddelanden eller telefon.
 • Anmäler dig till arrangemang ordnade av Kunskap i Medier eller bifirman CoachPartner.
 • Överföring av dina personuppgifter till tredje part

  Den information som sparas hos Kunskap i Medier lämnas ej till tredjepart.

  Hur länge finns uppgifterna kvar?

  Personuppgifter i våra system sparas högst ett år efter att behovet av dem har upphört. För närvarande används klienters personuppgifter i företagets administration i fyra år. I övrigt sparas endast avpersonifierade uppgifter längre.

  Allmänt om säkerhet

  Det innebär alltid en risk att lämna ut personuppgifter över Internet. Inga tekniksystem är helt skyddade för intrång. Kunskap i Medier har emellertid vidtagit alla rimliga tekniska säkerhetsåtgärder nödvändiga för att skydda dina personuppgifter.

  Dina rättigheter

  Om vi har sparat personuppgifter om dig har du alltid rätt att få information om vilka uppgifter som finns.
  Du har naturligtvis också rätt att få dina registrerade personuppgifter ändrade, rättade eller raderade.

  Personuppgiftsansvarig

  Om du vill veta vilka personuppgifter om dig som sparas kan du begära information om detta genom att kontakta personuppgiftsansvarig nedan. Det är också hit du vänder dig med begäran om rättelse eller radering.

  Personuppgiftsansvarig:

  Carsten Nilsson
  Kunskap i Medier/CoachPartner
  Sekreterarbacken 5
  128 38 Skarpnäck
  carsten.nilsson@kunskapimedier.se
  0739-37 56 09


  CoachPartner, Sekreterarbacken 5, 128 38 Skarpnäck
  Tel & fax: 08-659 56 09, Mobil: 0739-37 56 09, E-post: carsten.nilsson@coachpartner.se
  fake omega fake omega rolex replica sale