Utvärdering av Frilansklubbens coachningsprojekt 2013-14

 


I slutet av juni kunde vinterns/vårens coachningsprojekt avslutas och den sista klienten lämnade sin utvärdering.
I korthet innebar projektet att tio frilansar coachades vid 40 tillfällen.
Flertalet träffade coachen fyra eller fem gånger. En person hann bara med två pass. Enkäten bygger på nio svar.

Viktigaste slutsatserna från projektet är:

 • Coachning kan vara ett bra stöd till frilansar, särskilt dem som jobbar ensamma. Sex av nio ansåg att coachningen hade haft stort eller mycket stort värde för dem. Flera skrev om hur de fått hjälp att strukturera sin tillvaro och att jobba mer målmedvetet. Dessa lärde sig snabbt coachningsupplägget och kunde dra full nytta av det.
 • För ett par andra var coachning fel form av stöd. De hade nog fått ut mer av exempelvis en mentor. De inte riktigt uppfattat hur coachning går till och att det är helt nödvändigt att ha egna tydliga mål att jobba mot. Och de uppskattade inte en "ickevärderande" coach. De ville hellre ha synpunkter och kommentarer än frågor. Frilansklubbens planerade mentorprojekt borde passa denna typ av frilansar bättre.
 • Fem coachtillfällen var onödigt många för en del av deltagarna. De hade sannolikt kunnat göra samma framsteg med färre träffar.

Mer synpunkter ur enkäten

På frågan "Vilket värde har coachningen haft för dig som journalist?" svarar sex av nio stort eller mycket stort. Och de lämnar följande kommentarer:

 • "Bra bollplank o bra frågor. Öppen attityd, ickevärderande."
 • "Jag har fått en större medvetenhet/beredskap vad gäller att lösa de problem som uppstår i jobbet."
 • "Jag har fått hjälp att hitt styrfart och att strukturera upp mitt arbete, jobba mera målinriktat och strategiskt."
 • "Skulle hellre ha skrivit 'ett visst värde'. Coachningen gav en välbehövlig spark i baken och fick mig att ta tag i mer saker än tidigare. Sådant som jag redan visste om, men inte gjort något åt"

På frågan "Vilka nyckelord beskriver bäst din känsla/dina tankar efter ett coachningspass?" svarar åtta journalister fått struktur, sex svarar "nya idéer" och fem peppad.

Som allmän kommentar skrev två av frilansjournalisterna:

 • "Jag är MYCKET, MYCKET NÖJD! Ibland kommer jag hit och känner mig utsiktslös, men jag går alltid härifrån med en ljusare syn på framtiden.
 • "Jag är mkt tacksam för att du tog dig an mig, på ideell basis. Fick bättre ordning på vissa saker, framförallt att strukturera mina idéer bättre. Det poppade även upp bra idéer under våra samtal.
  Dock hade jag fått ut mer av våra samtal om du velat gå utanför dina ramar och bollat mera som den erfarne journalist du faktiskt är. Märktes ett litet motstånd från din sida att svara på raka frågor, helst ville du ju att jag skulle "förlösas" och ha svaren själv.
  Från mitt perspektiv gick det lite till spillo då jag inte har andra erfarna journalister att prata med.
  Tack för dessa träffar! Lycka till med detta, det är en sympatisk grej."


CoachPartner, Sekreterarbacken 5, 128 38 Skarpnäck
Tel & fax: 08-659 56 09, Mobil: 0739-37 56 09, E-post: carsten.nilsson@coachpartner.se
fake omega fake omega rolex replica sale